Một thời đa nguyên, sao lại phú quý giật lùi? (Bùi Tín)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22485:m-t-th-i-da-nguyen-sao-l-i-phu-quy-gi-t-lui-bui-tin&catid=66&Itemid=301 “….Xa dân, khinh dân, vô ân bạc nghĩa với dân, một mình một chiếu tự tung tự tác, tự nhận là nhân tố duy nhất làm nên thắng lợi của đất nước là con đường tự sát của đảng CS…”  

Chưa bầu đã vu khống (Phạm Trần)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22484:chua-b-u-da-vu-kh-ng-ph-m-tr-n&catid=66&Itemid=301 “…hình thức “đảng cử dân bầu” đã nhàm chán, phản dân chủ và đi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại. Vì thế, khi phải đối diện với hình thức vận động tranh cử thật sự tự do và dân chủ hơn, qua cách dùng Internet để phổ biến rộng rải…

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 – Lòng dân ý đảng, ai sầu hơn ai! (Định Nguyên)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22483:b-u-c-t-ng-th-ng-m-2016-long-dan-y-d-ng-ai-s-u-hon-ai-d-nh-nguyen&catid=66&Itemid=301 “…giữa đảng Cộng hoà và Donald Trump đang diễn ra một trận chiến mà quần chúng cử tri là “vùng trái độn”. Nếu ông Trump đạt được túc số đại biểu và trở thành ứng viên tổng thống, quần chúng (những kẻ tin theo ông Trump) sẽ vui sướng nhưng đảng sẽ lo lắng…”…

Lý Chánh Trung, thân phận của một trí thức miền Nam thân cộng (tổng hợp)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22482:ly-chanh-trung-than-ph-n-c-a-m-t-tri-th-c-mi-n-nam-than-c-ng-t-ng-h-p&catid=66&Itemid=301 …như những người khác trong nhóm Sống Đạo, chính quyền cộng sản Việt Nam đã chỉ xài ông trong giai đoạn chuyển tiếp rồi vứt bỏ. Ông phải sống cuộc đời còn lại rất cơ cực…  

Tôi hỏi ông: thế thì nó là cái gì? (Trần Thị Hải Ý)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22481:toi-h-i-ong-th-thi-no-la-cai-gi-tr-n-th-h-i-y&catid=66&Itemid=301 “…Nếu tôi là ông, tôi sẽ ra mật lệnh phải ưu tiên dễ dãi trong mọi khâu hành chính về tự ứng cử. Cứ cho khắp chữ S tranh cử thả giàn, mặc cử tri tự do đầu phiếu lựa chọn. Để làm gì? – Để xác minh lời ông còn hôi hổi…

Nga rút quân khỏi Syria, vì sao? (Aleksandr Shumilin)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22480:nga-rut-quan-kh-i-syria-vi-sao-aleksandr-shumilin&catid=66&Itemid=301 “…Ngày hôm nay người Nga không thể rút khỏi Syria mà không chịu những tổn thất nặng nề. Đáng lưu ý là người ta đã cố gắng đưa ra quyết định đó ngay trong ngày đầu tiên của quá trình đàm phán “nội bộ Syria”…