Hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đâu? (Bùi Tín)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20915:hi-m-h-a-d-i-v-i-dan-t-c-hi-n-n-m-dau-bui-tin&catid=66&Itemid=301 “…Nếu như Đại hội XII vẫn không tỉnh ngộ, vẫn thờ ơ với vận mệnh đất nước và dân tộc, đảng viên vẫn buộc phải theo tâm lý bầy đàn phục tùng mù quáng của Ban lãnh đạo giáo điều ngoan cố, thì đông đảo đảng viên cần có thái độ lựa chọn…

Thành tích cuối năm không che được mặt tham nhũng (Phạm Trần)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20914:thanh-tich-cu-i-nam-khong-che-du-c-m-t-tham-nhung-ph-m-tr-n&catid=66&Itemid=301 “…Chẳng nhẽ ông là người đứng đầu đảng mà chỉ biết lên án, chỉ trích kẻ dưới không làm tròn nhiệm vụ còn ông lãnh đạo tối cao của cả nước mà cứ để cho tham nhũng nghênh ngang coi thường luật pháp như hiện nay thì còn gì là thể diện quốc…

Vắc xin Quinvaxem : Thành quả và nỗi đau (Trần Văn Phúc)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20905:va-c-xin-quinvaxem-tha-nh-qua-va-no-i-dau-tr-n-van-phuc&catid=66&Itemid=301 Không có vắc xin nào tuyệt đối an toàn, kể cả vắc xin dịch vụ mà người dân đang rất tin tưởng. Tuy nhiên đối mặt với nguy cơ trẻ tử vong, không cha mẹ nào tránh khỏi sợ hãi.  

Vaccine Quinvaxem và sự khủng hoảng niềm tin (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

  Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20904:vaccine-quinvaxem-va-s-kh-ng-ho-ng-ni-m-tin-nguy-n-ng-c-nhu-quynh&catid=66&Itemid=301 …Việc thiếu hụt vaccine Pentaxim cũng bộc lộ rõ vấn đề độc quyền chi phối dược phẩm của các tay trùm lợi ích, và cả sự hỗn loạn, khủng hoảng niềm tin của đám đông.  

Biển Đông 2016 : Việt Nam cần làm gì với Lào, Chủ tịch ASEAN ? (Trọng Nghĩa)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20903:bi-n-dong-2016-vi-t-nam-c-n-lam-gi-v-i-lao-ch-t-ch-asean-tr-ng-nghia&catid=65&Itemid=301 …theo nhận định của rất nhiều nhà phân tích, Lào không phải là Cam Bốt, và rất ít có khả năng Vientiane bắt chước Phnom Penh để mù quáng theo đuôi Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.