Vòi tiền uống nước tại sân bay Nội Bài (Facebook Chồng Tây Vợ Đông)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21537:voi-ti-n-u-ng-nu-c-t-i-san-bay-n-i-bai-facebook-ch-ng-tay-v-dong&catid=47&Itemid=301 “…Vì chúng tôi là công dân của đất nước, chúng tôi được phép nói ra những vấn đề chúng tôi gặp phải, đó là cách để cùng xây dựng và thay đổi những thứ đã trở thành cổ hủ, không phù hợp với phát triển của xã hội hiện tại…”   Advertisements

Nền kinh tế tự hủy diệt của Putin (Vladislav Inozemtsev)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21536:n-n-kinh-t-t-h-y-di-t-c-a-putin-vladislav-inozemtsev&catid=66&Itemid=301 “…Trong 2016, tất cả những người quan tâm tới tình hình kinh tế của Nga nên thận trọng. Nếu tăng trưởng không phục hồi, điều đó có thể có nghĩa là đất nước đã bước vào giai đoạn tự hủy diệt về kinh tế, đấy có thể trở thành giai đoạn thứ ba…

Hãy Biến “Quyền hão” thành Quyền thực (Nguyễn Quang A)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21535:hay-bi-n-quy-n-hao-thanh-quy-n-th-c-nguy-n-quang-a&catid=43&Itemid=301 “…Tôi nghĩ nếu mỗi người cứ thực thi quyền của mình, tự tổ chức thành các hiệp hội động viên nhau thực thi quyền của mình là cách hay để từ từ biến các QUYỀN HÃO thành QUYỀN THỰC trong mọi lĩnh vực…”  

Việt Nam – cảm nhận từ đường phố (Nguyễn Văn Tuấn)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21534:vi-t-nam-c-m-nh-n-t-du-ng-ph-nguy-n-van-tu-n&catid=65&Itemid=301 “…Họ tìm mọi cách, mọi lúc để “đá” dân từ cơ quan này sang cơ quan khác, và biến dân như những trái banh để họ làm tiền. Thực dân Pháp ngày xưa có lẽ cũng không hành dân như cán bộ Nhà nước ngày nay…”  

Đôi dòng tâm sự nhân dịp Tết Nguyên Đán (Nguyễn Hòa Bình)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21533:doi-dong-tam-s-nhan-d-p-t-t-nguyen-dan-nguy-n-hoa-binh&catid=43&Itemid=301 “…Sự lương thiện và một giải pháp chung cho đất nước của tổ chức đã lôi kéo và thôi thúc chúng tôi để đến lượt chúng tôi lôi kéo những người còn sự lương thiện và tình tự dân tộc. Chúng ta phải đồng thuận và bằng mọi giá phải thực hiện giải…

Việt Nam phải chấp nhận sự tham gia của mọi người để chống tham nhũng (RFA/Samantha Grant)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21519:vi-t-nam-ph-i-ch-p-nh-n-s-tham-gia-c-a-m-i-ngu-i-d-ch-ng-tham-nhung-rfa-samantha-grant&catid=65&Itemid=301 …cần đảm bảo việc thực thi luật và cho phép sự tham gia của các nhóm, tổ chức không thuộc nhà nước vào công cuộc chống tham nhũng. Chính phủ không thể tự làm một mình…