Tiến tới Đại hội XII : Có nổ ra scandal nghe lén nội bộ ? (Phạm Chí Dũng)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20956:ti-n-t-i-d-i-h-i-xii-co-n-ra-scandal-nghe-len-n-i-b-ph-m-chi-dung&catid=66&Itemid=301 …Việc rà soát có thể sẽ bắt đầu từ chuỗi báo cáo an ninh hàng ngày về người này người kia đã trao đổi với nhau những gì qua điện thoại hoặc tin nhắn. Chỉ có điều, thời gian còn quá ít…  

Hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đâu? (Bùi Tín)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20915:hi-m-h-a-d-i-v-i-dan-t-c-hi-n-n-m-dau-bui-tin&catid=66&Itemid=301 “…Nếu như Đại hội XII vẫn không tỉnh ngộ, vẫn thờ ơ với vận mệnh đất nước và dân tộc, đảng viên vẫn buộc phải theo tâm lý bầy đàn phục tùng mù quáng của Ban lãnh đạo giáo điều ngoan cố, thì đông đảo đảng viên cần có thái độ lựa chọn…