Về tỷ lệ phiếu bầu trúng cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam (Nguyễn Vũ Bình)

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22726:v-t-l-phi-u-b-u-trung-c-d-i-bi-u-qu-c-h-i-vi-t-nam-nguy-n-vu-binh&catid=44&Itemid=301 chúng ta có một quốc hội được bầu, với một số lượng cử tri đúng nghĩa, khoảng 30.000 người trên tổng số hơn 60 triệu người trong độ tuổi bầu cử. Đó chính là thực chất của cái gọi là “dân chủ gấp vạn lần hơn” của chế độ cộng sản Việt Nam.

Đấu tố tại trường Đại Học Hồng Đức Thanh Hóa (Trần Khánh Dư)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22494:d-u-t-t-i-tru-ng-d-i-h-c-h-ng-d-c-thanh-hoa-tr-n-khanh-du&catid=66&Itemid=301 “…Quen nhau, làm việc đã lâu, thử nhìn lại những gì các anh đã làm với tôi: cho mật vụ theo dõi, cắm an ninh thuê phòng bên cạnh, đe dọa gây sức ép với gia đình bạn gái, sử dụng chính quyền địa phương để đấu tố tôi trong các cuộc họp…”…

Thế nào là phản động ? Ai phản động ? (Viết từ Sài Gòn)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22490:th-nao-la-ph-n-d-ng-ai-ph-n-d-ng-vi-t-t-sai-gon&catid=44&Itemid=301 …trước ngày bầu cử sẽ có những cuộc bắt bớ, điều tra đối với các ứng viên tự do để “làm rõ tổ chức phản động nào đã ủng hộ”… Trò này rất cũ nhưng không có nghĩa là người ta không dám làm !  

Một thời đa nguyên, sao lại phú quý giật lùi? (Bùi Tín)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22485:m-t-th-i-da-nguyen-sao-l-i-phu-quy-gi-t-lui-bui-tin&catid=66&Itemid=301 “….Xa dân, khinh dân, vô ân bạc nghĩa với dân, một mình một chiếu tự tung tự tác, tự nhận là nhân tố duy nhất làm nên thắng lợi của đất nước là con đường tự sát của đảng CS…”