Đừng đem đảng ra đây để dọa dân nữa (Đặng Bích Phượng)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22479:d-ng-dem-d-ng-ra-day-d-d-a-dan-n-a-d-ng-bich-phu-ng&catid=66&Itemid=301 “…Hiến pháp do con người lập nên, thì con người cũng có thể thay đổi nó nếu không còn phù hợp. Hiến pháp không bất di bất dịch, mà hoàn toàn có thể thay đổi theo từng thời kỳ phát triển của đất nước…”   Advertisements

Cuộc bầu cử vô nghĩa (Người Buôn Gió)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22478:cu-c-b-u-c-vo-nghia-ngu-i-buon-gio&catid=66&Itemid=301 “…Mặc dù vô nghĩa và không có giá trị, thế nhưng cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được diễn ra với chi phí khổng lồ cho việc tổ chức và tuyền truyền. Với người dân Việt Nam vốn dĩ phần đông an phận và chấp nhận kết quả bầu cử định sẵn do…

“Tính kế thừa” của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (Việt Hà)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22464:tinh-k-th-a-c-a-lanh-d-o-d-ng-c-ng-s-n-vi-t-nam-vi-t-ha&catid=65&Itemid=301 …cuộc chiến chống tham nhũng sắp tới tại Việt Nam sẽ tiếp tục rất yếu kém dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng vì ông Trọng hô hào chống tham nhũng thì nhiều mà thực hiện thì không được bao nhiêu…  

Trung Quốc quyết chiếm Biển Đông (Hồng Thất Công)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22463:trung-qu-c-quy-t-chi-m-bi-n-dong-h-ng-th-t-cong&catid=66&Itemid=301 …không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ rời khỏi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nếu phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc gây bất lợi đối với yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.  

Cứu hạn, mặn : Những giải pháp khả thi (Tô Văn Trường)

Nguồn : http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22462:c-u-h-n-m-n-nh-ng-gi-i-phap-kh-thi-to-van-tru-ng&catid=44&Itemid=301 …nên tập trung hình thành hệ thống công trình điều khiển mặn, điều khiển tích ngọt trên các trục kênh chính cấp I. Về lâu dài, suy tính đến những công trình điều khiển mặn – tích ngọt ở các cửa sông chính.