Quanh chuyện Trung Quốc truy bắt người chống đối Bắc Kinh (Vĩnh Thụy)

thongluan 0602 cg

Nguồn :

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21650:quanh-chuy-n-trung-qu-c-truy-b-t-ngu-i-ch-ng-d-i-b-c-kinh-vinh-th-y&catid=65&Itemid=301

Nhiều người được cho là bị chính quyền Trung Quốc truy bắt đã mất tích trong năm 2015 khi ở nước ngoài hoặc qua đặc khu hành chính Hồng Kông…

 

 

Advertisements